Keramische pannen

Keramische dakpannen zijn een natuurlijk en complex product. De volgende informatie is bedoeld om u van een aantal eigenschappen van keramische dakpannen op de hoogte te brengen.

Waarom speelt de helling van mijn dak een rol bij de keuze van de juiste dakpan?

Keramische dakpannen zijn zonder enig probleem geschikt voor de meeste hellende daken (25°-75°). Wanneer u kiest voor een dak met een zeer flauwe hellingsgraad dan moet u weten dat dit zal leiden tot een hogere vochtbelasting van de panlatten en de dakpannen. Bij een flauw hellend dak (15°-25°) dient men dan ook extra voorzieningen te treffen.

De door de fabrikant opgegeven minimale dakhelling (met dicht onderdak), is afhankelijk van het dakpanmodel en verzekert de waterdichte functie van het pannendak bij zware combinaties van regen en wind.

Hoe belangrijk is ventilatie voor mijn dak en waar moet ik op letten?

Een goede ventilatie van de dakconstructie wordt helaas bij moderne bouwwerken vaak verwaarloosd. Toch is het een belangrijke factor die in grote mate invloed heeft op de levensduur van uw dak. Een goede ventilatie brengt nauwelijks meerkosten met zich mee en kan u vroegtijdige onderhoudskosten aan uw dak besparen.

De meeste dakbedekkingen, waaronder ook de keramische, hebben een zekere porositeit en nemen dus vocht op. Het is een typische eigenschap van de keramische dakpan dat zij het opgenomen vocht vrij snel teruggeeft waardoor zij sneller droogt dan andere dakbedekkingsmaterialen.

Een goede ventilatie van het dak, onder meer bepaald door de ruimte tussen onderdak en dakpan, draagt in belangrijke mate bij tot de snelheid van het drogen. Daarom zal een goede dakdekker er op letten dat de lucht in deze ruimte zo optimaal mogelijk kan circuleren. Dit kan onder meer door natuurlijke luchtstroming via de goot en een luchtuitlaat via de nok (ventilerende knokconstructie).

Een goede ventilatie verhindert vochtophoping tussen de dakpannen en het onderdak, hetgeen het algemene leefklimaat van uw woning gunstig zal beïnvloeden. Een goede ventilatie verlengt trouwens de levensduur van het onderdak en werkt ook het groen worden tegen.

Waar bestaat de totale prijs van mijn dak uit en hoe kan ik dit berekenen?

Veel beginnende bouwers vergissen zich door hun keuze te laten afhangen van de kostprijs van de materialen. Vaak is dit evenwel een misleidende factor omdat de kostprijs van de materialen meestal niet doorslaggevend is in de totale kostprijs van de constructie.

U hebt er dan ook belang bij om bij de keuze van uw materialen rekening te houden met de totale prijs. Bij een dak bestaat deze uit de kostprijs van de materialen (onderdak, tengels, panlatten, lood en/of zink, isolatie, dakpannen en hulpstukken) + de verwerkingskosten.

De verwerkingskosten zijn vaak doorslaggevend en de exacte kostprijs moet per geval berekend worden omdat de meeste daken zeer verschillend van vorm zijn!

De dakopbouw bestaat grosso modo uit drie delen:

  1. Gordingen en kepers ( of spanten), onderdak en tengels
  2. Isolatie
  3. Panlatten en de eigenlijke dakbedekking.

Deel 1 wordt in vele gevallen door de aannemer geplaatst, deel 3 door de dakdekker. Er zijn ook dakdekkers die de gehele dakopbouw zelf uitvoeren, tot en met het plaatsen van goten en afvoeren. De prijs wordt bepaald door diverse factoren. Dit zijn de belangrijkste:

  • de moeilijkheidsgraad van het dak (kilgoten, hoekkepers, dak doorbrekingen)
  • toegankelijkheid van de bouwplaats, hoogte van het dak.
  • keuze van het dakbedekkingsmateriaal zelf
  • veiligheidsvoorzieningen

Bij een bezoek aan de bouwmaterialenhandel kunt u een prijs krijgen voor ieder dakpanmodel. Op die manier krijgt u een inzicht in de prijsverschillen tussen de verschillende modellen. Echter niet alleen het dakpanmodel is prijsbepalend voor uw dak maar ook de arbeidsuren. Laat u daarom goed inlichten door uw architect, dakdekker en/of aannemer en voordat u naar de bouwmaterialenhandel stapt.

Worden daken na verloop van tijd altijd groen en wat kan er tegen gedaan worden?

Algengroei en mosvorming, vaak het “groen worden” genoemd, zijn verschijnselen waar alle dakbedekkingsmaterialen op termijn mee geconfronteerd kunnen worden. De kans op “groen worden” heeft te maken met de mate waarin uw huis bloot staat aan wind en neerslag maar ook andere factoren zoals de ventilatie tussen de dakpannen en het onderdak, de nabijheid van bomen, de helling (hoe flauwer de helling, hoe trager de waterafvoer) en de ligging van uw dak (noordkant, schaduw e.d.) spelen een rol. Ook de toenemende luchtvervuiling en zure regen hebben een negatieve invloed op dit fenomeen.

Om het risico van algenvorming op uw dak te verkleinen, is het van groot belang er voor te zorgen dat uw dak kan drogen na regenbuien. Een goede ventilatie tussen de dakpannen en het onderdak, gaande van de dakgoot tot de nok is onontbeerlijk. Deze ventilatie kan op meerdere manieren worden verkregen: het plaatsen van ventilatiepannen, het gebruik van een zelf ventilerende nok constructie en het plaatsen van voldoende hoge tengels en zorg dragen voor een open dakvoet.

Ook het oppervlak van de dakpan kan hierbij een rol spelen. Zo heeft een glazuurlaag op de dakpannen niet alleen een esthetische meerwaarde, het zeer gladde oppervlak is bovendien een extra bescherming tegen het groen worden.

In ieder geval heeft het groen worden van keramische dakpannen niet de minste invloed op de intrinsieke kwaliteit ervan. De vorstbestendigheid blijft gegarandeerd.

Zijn kleurverschillen mogelijk in de dakpannen?

Keramische dakpannen zijn producten van natuurlijke grondstoffen die hun uiteindelijke kleur krijgen tijdens het bakproces. Dit geldt zowel voor de rode en rustieke pannen, de blauw gesmoorde als voor de geëngobeerde en geglazuurde dakpannen.

Het productieproces verloopt vrijwel volledig geautomatiseerd maar kleurschakeringen zijn altijd mogelijk. Die zeer lichte nuances zijn juist één van de charmes van de daken met keramische dakpannen. Zij geven uw dak immers een levendig en natuurlijk karakter.

Met de moderne technologieën die wij aanwenden, is de kleurnuance bij de modern gestileerde dakpannen gering. Bij bepaalde modellen zoals de zeer mooie, op ambachtelijke wijze gemaakte Aléonard-pannen wordt juist een zo groot mogelijke schakering nagestreefd. Zo kunt u bijvoorbeeld 3 kleurvarianten laten mengen in de door u bepaalde verhoudingen.

Aangezien een geringe kleurnuancering inherent is aan keramische producten verdient het aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken. Op die manier verkrijgt u een mooi egaal dak.

Wat zijn hulpstukken bij een dak en zijn deze hetzelfde voor alle modellen?

Voor een perfecte dak afwerking zijn dakpan hulpstukken ontwikkeld. Ze zijn zodanig gevormd dat ze enerzijds aansluiten op de dakpannen en anderzijds op de dag beëindigingen en dak doorbrekingen.

Voor ieder model keramische dakpan ontwikkelden wij een arsenaal hulpstukken waarmee de afwerking (bijvoorbeeld zijgevels, nokken, hoekkepers) perfect kan worden uitgevoerd.

Maakt u zich echter geen zorgen. Uw dakdekker of aannemer weet perfect welke hulpstukken hij nodig heeft voor uw dak. Bovendien kan hij steeds rekenen op onze technische adviseurs.

Kan ik zelf mijn dak leggen?

Onderschat de complexiteit van de uitvoering niet.

  • een pannendak moet in kort tijdsbestek worden uitgevoerd.
  • er is hulpapparatuur bij nodig (kraan, pannenlift)
  • de veiligheidsvoorschriften moeten in acht worden genomen (steigers, valbeveiliging)

Het leggen van een dak is dan ook echt het werk van een gespecialiseerde vakman. De levensduur van uw woning hangt in belangrijke mate af van uw dak. Bovendien is er ook het esthetisch aspect. Het dak bepaalt voor een groot deel het uiterlijk van uw woning. En zoals in veel zaken, zijn het de details in de afwerking die juist tot het mooiste resultaat leiden.

Voor deze afwerking is er een zeer uitgebreid assortiment hulpstukken ter beschikking. Het verwerken van deze hulpstukken vraagt vakkennis en ervaring.

Ook indien u zeer handig bent, loont het beslist de moeite om eens een prijsvoorstel te vragen aan een dakdekker.

Waarom moet ik kiezen voor keramische pannen in plaats van andere type pannen?

Dakpannen van gebakken klei zijn natuurlijke producten die reeds meer dan vijfduizend jaar hun deugdelijkheid hebben bewezen. Ze worden gekenmerkt door hun grote duurzaamheid, hun hoge weerstand tegen aantasting door de atmosfeer en hun maat- en kleurvastheid.

Een keramische pannendak creëert een blijvende meerwaarde voor uw woning vanwege permanente bescherming en een blijvende esthetische waarde.

Wat is een gevelpan?

Gevelpannen zijn hulpstukken die dienen om de zijkanten van een dak langs de gevel op een esthetische en technisch correcte manier af te werken.

Er bestaan zowel linker – als rechter gevelpannen. Deze hulpstukken liggen over de gevel zodat het water kan afdruipen langs de gevel flap en verhinderen dat er water in de muur spouw terecht komt. Een kleine opening tussen de gevel flap en de muur is noodzakelijk voor ventilatie.

Wat is het verschil tussen engobe en glazuur?

Zowel engobe als glazuur zijn oppervlaktebehandelingen die niet alleen het uiterlijk van de dakpan verfraaien maar bovendien een extra beschermende laag vormen.

Oppervlakte behandeling met engobe

Bij het engoberen wordt de droge, ongebakken dakpan volledig of gedeeltelijk bespoten met een kleihoudende suspensie waaraan geschikte kleurende oxiden zijn toegevoegd. Tijdens het bakken sintert de engobelaag in de dakpan.

Oppervlakte behandeling met glazuur

Het glazuren, een andere specialiteit van Koramic Dakpannen is het aanbrengen van een glashoudende suspensie met kleurende oxiden op de droge ongebakken dakpan. Gedurende het bakproces smelt deze aangebrachte deklaag zich vast in de dakpan tot een echte glaslaag. Deze harde, gladde en poriënvrije glaslaag bieden aan de dakpan een uitzonderlijke bescherming tegen de ontwikkeling van algen.

Welke type pannen bestaan er?

Dakpannen bestaan in een brede waaier van kleuren, afmetingen en modellen. Naar model kunnen wij de volgende indeling maken:

Holle pan (1): dakpan waarvan het watervoerende gedeelte een gebogen vorm heeft en geen sluiting kent. Dit type dakpan is geschikt voor daken met een minimum helling (met dicht onderdak) van 25°.

Holle pan met sluitingen (2): dakpan waarvan het watervoerende gedeelte een gebogen vorm heeft en waarvan de kopsluiting met het pannen lichaam meeloopt.

Deze dakpan geeft aan het dakvlak een golvend uiterlijk en is zowel geschikt voor daken met een flauwe als met een steile helling. De minimum dakhelling (met dicht onderdak)ligt tussen 22° en 25° al naargelang het model.

Pan met lichte golving en sluitingen (2)(3): dakpan met vlakke sluitingen en vlak watervoerende vlak. De dakpan is voorzien van een wel waardoor het dakvlak een licht golvend uiterlijk krijgt. Dit type dakpan is zowel geschikt voor daken met een flauwe als met een steile helling. De minimum dakhelling (met dicht onderdak) ligt tussen 20° en 25°, al naargelang het model.

Platte pan met ribben en sluitingen (2): dakpan met vlakke sluitingen. Het watervoerende vlak is voorzien van een centrale rib die de dakpan een grote mechanische weerstand verleent. De vorm van de dakpan geeft aan het dakvlak een licht golvend uiterlijk. Dit type dakpan is geschikt voor daken met een minimum helling (met dicht onderdak) van 25°.

Platte pan met sluitingen (2)(3): dakpan met vlakke sluitingen en vlak watervoerende vlak. De dakpan geeft aan het dakvlak een vlak uiterlijk. Dit type dakpan is geschikt voor daken met een minimum helling (met dicht onderdak) tussen 24° en 35° , al naargelang het model.

Tegelpan (4): de tegelpan, ook leipan genoemd, is een kleine platte dakpan zonder sluitingen. Ze worden in de breedterichting kruislings over elkaar gelegd. In de hoogte (lengterichting) moeten onderliggende naden worden gedicht, daardoor blijft slechts circa 1/3 van de leipan zichtbaar. De dakpan geeft aan het dak een vlak uiterlijk. Dit type dakpan is enkel geschikt voor daken met een minimum dakhelling (met dicht onderdak) van 35°

Deze nummering verwijst naar de genormaliseerde benaming van de dakpan types of families zoals deze opgenomen zijn in de EN 1304 norm:

(1) overlappende dakpannen

(2) dakpannen met een zijsluiting en een kopsluiting (ook sluitingspannen genoemd).

(3) dakpannen met enkel een zijsluiting (ook geleidingspannen genoemd)

(4) leipannen (ook tegelpannen genoemd)

Wat is de levensduur van een keramische dakpan?

In principe hebben keramische dakpannen een hele lange levensduur. Ze gaan gemakkelijk 50 jaar en langer mee. Een bewijs daarvan is dat men bij nieuwbouw soms heel oude dakpannen, na een grondige voorafgaande controle en vooral een juiste verwerking, met succes hergebruikt. Deze hergebruikte dakpannen kunnen dan opnieuw gedurende vele jaren hun functie vervullen.

Dat dakpannen van gebakken klei zeer duurzaam zijn, bewijzen ook de talrijke archeologische vondsten in gebakken klei: potten, pannen, bakstenen van meer dan 5.000 jaar oud.